Android Powered by Trendolizer

Cảm nhận nhanh điện thoại Sony Xperia 1 Mark II đầu tiên tại Việt Nam!

Trending story found on www.youtube.com


Chiếc Xperia 1 Mark II đã & đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người dùng khi chúng mang trong mình rất nhiều cải tiến so với thế hệ trước đó. Bọn mình đã có được chiếc Xperia 1 Mark II đầu tiên tại Việt Nam, & trong video này mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn những cảm nhận đầu tiên của mình về nó! ???? Cảm ơn Shop Tín Đồ Sony đã cho bọn mượn chiếc Xperia 1 II. Nếu các bạn chưa biết thì Tín Đồ Sony là shop chuyên bán các sản...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments