Android Powered by Trendolizer

Totoo bang Dios ang nagtatakda ng kamatayan?

Trending story found on www.youtube.com


Alamin ang sagot sa Biblia! ANG DATING BIBLIA ECLESIASTES 7:17 Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? ANG DATING BIBLIA KAWIKAAN 10:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan: Nguni't ang mga taon ng masama ay mangangaunti. KING JAMES VERSION PROVERBS 10:27 The fear of the LORD prolongeth days: but the years of the wicked shall be shortened. **** Ang Dating Daan (The Old Path) is a Bible Exposition on-air program by the Philippine-based religious organization, MEMBERS OF THE CHURCH OF GOD INTERNATIONAL. Its primary objective is to promote and...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments