Android Powered by Trendolizer

PROVERA POREZA NA IMOVINU OD DANAS NIKAD LAKŠI: Klikom na mobilnu aplikaciju proverite stanje sa bilo koje tačke zemljine kugle

Trending story found on www.kurir.rs
PROVERA POREZA NA IMOVINU OD DANAS NIKAD LAKŠI: Klikom na mobilnu aplikaciju proverite stanje sa bilo koje tačke zemljine kugle
Putem mobilne aplikacije Moja LPA od danas će svi poreski obveznici moći da izvrše centralizovani upit stanja za porez na imovinu za teritoriju cele Republike Srbije. Aplikacija besplatna i dostupna je i za Android i iOS korisnike. Putem mobilne aplikacije ...
[Source: www.kurir.rs] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments